Je bent ingelogd op het besloten deel van BWV de Eem.


In de rubriek Documentatie vindt u een aantal documenten op een aantal gebieden.

De notulen van Bestuursvergaderingen, Algemene Ledenvergaderingen en de 

Jaarstukken van de laatste 5 jaar kunt u hier vinden.

De toegangscode voor ons Clubgebouw is te vinden bovenaan op de pagina Algemeen.

In de rubriek Algemeen staan verder documenten zoals het Huishoudelijk Reglement,

statuten, veiligheidszaken, ed.