Aanmeldingsformulier

Lidmaatschap BWV de Eem

 

 

Het verenigingsjaar begint op 1 april. Tussentijds instromen is mogelijk indien u reeds roei- resp. zeilervaring heeft. In dat geval graag hieronder de gewenste ingangsdatum invullen.

 


Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Lever je bijdrage aan de nodige werkzaamheden ( bardiensten, onderhoud gebouwen en boten,  geven van instructie en deelname in commissies).


 

 

 

Door dit formulier te verzenden, verklaar ik:

 1.  te kunnen zwemmen.
 2.  een gezondheid te hebben die sportbeoefening toelaat.
 3.  kennis te nemen van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 4.  de Baarnse Watersportvereniging de Eem te machtigen tot incassering van het verschuldigde entreegeld (éénmalig), de verschuldigde contributie en andere door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bedragen van bovengenoemde bankrekening.

 

 

Incasso

Volgens het huishoudelijk reglement zijn mensen die  lid worden van de vereniging, verplicht de contributie per incasso te betalen.

De incasso wordt pas gedaan nadat u als lid bent ingeschreven en u daadwerkelijk bent begonnen met roeien (ervaren nieuwe leden) of met de instructie (beginnende nieuwe leden).

  Gegevensbestanden

  Wij maken u er op attent dat de gegevens die u via dit formulier verstrekt, zullen worden opgenomen in ons electronisch gegevensbestand. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de ledenadminstratie en die van de KNRB en het Watersportverbond. 

  BWV de Eem zal de gegevens in geen geval, tenzij op justitieel verzoek, aan derden verstrekken. De ledenlijst is alleen voor leden van BWV de Eem toegankelijk via het besloten deel van onze website. 

   


   

  kopie-gebouw-bwv-de-eem